Danmarks trafikplan er visionsløs og levner plads til yderligere DSB brølere.

Sakset fra Ingenioren.dk

De vigtigste dele af aftalen, som er gældende til 2020, er:
• 21,7 milliarder kroner til nye ERTMS2-signaler på fjernbanen og nye signaler til s-togene. Det koster 24 milliarder kroner, men de sidste 2,3 milliarder kroner ligger efter trafikaftalens udløb. Udskiftningen skal være gennemført i 2021 på fjernbanen og året før på s-togsnettet.

• 0,8 milliarder kroner er reserveret til at øge hastigheden på banen mellem Ringsted-Odense og Hobro-Aalborg, så rejsetiden  kan komme ned på en time mellem København og Odense og Århus og Aalborg. Den sidste del af timeplanen – strækningen Odense-Århus – skal analyseres i en strategiplan, men det konkrete arbejde kommer først i gang efter 2020.

• 10 milliarder kroner til en udbygning af banekapaciteten mellem København og Ringsted. Selvom regeringen med sin transportvision fra december endelig blev enig med sig selv om, at den foretrækker en ny dobbeltsporet jernbane over Køge, så er forligspartierne tilsyneladende stadig ikke enig om nybygningsløsningen. Den nye bane skal senest være klar i 2018, når Femernbroen åbner.

• 1,3 milliarder kroner til at lave dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Vipperød og Lejre på Sjælland og opgradere banen til 160 km/t. Sporene skal senest være på plads i 2020.

• 700 millioner kroner reserveres til at lave de længe efterspurgte dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens på den sønderjyske bane. Senere skal resten af banen udbygges.

• 200 millioner kroner til at fremme gods på banen.

• 2 milliarder kroner til letbane i Århus (500 millioner kroner til første etape) og forbedret kollektiv trafikbetjening langs ring 3.

• 9 milliarder kroner til forskellige vejprojekter. Blandt andet motorvejsetaper mellem Vejle og Herning og Herning-Århus, en motorvej mellem Kliplev og Sønderborg, der skal åbne i 2013.

• 3,6 milliarder kroner til 13 vejprojekter, der er skredet i budgettet.

• 125 millioner kroner til en særlig vedligeholdelsespakke, som Vejdirektoratet skal bruge i 2009. Det indebærer blandt andet reparationer af Lillebæltsbroen, Langelandsbroen og to mindre broer på Køge Bugt Motorvejen.

• 1 milliard kroner til bedre veje til havnene. Blandt andet en 125 millioner kroner dyr bro over Odense Kanal og en 150 millioner kroner dyr vej til Esbjerg Havn.

• 1 milliard kroner til mere cykeltrafik frem til 2014.

• 1 milliard kroner til bedre adgang til kollektiv transport.

• 1 milliard kroner til bedre fremkommelighed for busser.

Og særligt interessant for rådgiverne:

• 400 millioner kroner til nyt VVM, forundersøgelser og strategisk planlægning frem til 2014.

Primært vil jeg beskylde beslutningstagerne for, at være uden viden, insigt eller vision !
Alene udfra, at der er én særdeles iøjnefaldende mangel.

Hvor er den, for fornuftsindivider, uundværlige tvungne elektrificering af banenettet ?
Som tingene står skrevet nu, gives DSB incitament til, at gentage sit håbløse IC4 projekt én gang til med et specialbestillet, svinende dieseltog, fremfor en elektrisk hyldevare.
SUK !!!

Jeg bli’r sgu så træt og deprimeret, når jeg ser hvad der kommer ud fra politikere og embedsmænd…
Overkommer jeg det, vil jeg fnyse over nogle andre oplagte huller, på et senere tidspunkt !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.