Jeg keder mig, så brænd nogle biler af

De sidste dages uroligheder viser, at der desværre er grupper i samfundet, og ikke blot narko-miljøet, som ikke har den fjerneste forståelse og respekt for det øvrige samfund, andre mennesker.
Grupper som ikke har fattet en bønne af, hvorledes vi normalt omgåes hinanden her i landet.
Så nu har vi primitiv degenereret bølleadfærd i gaderne i forskellige byer.
Lad gå, at kommunernes fritidstilbud bliver beskåret og at det er surt, men det er jo altså netop tilbud og ikke krav. Og absolut ikke en menneskeret.
Har de da ikke fantasi til at beskæftige sig selv konstruktivt?
Har vi frembragt et samfund med fantasiløse unge, som kræver udefra kommende underholdning og beskæftigelse, for at kunne håndtere deres hverdag?
“Jeg keder mig. Jeg render ud og smadrer en masse ting og sætter ild til nogle biler, indtil én eller anden kommer og underholder mig og fortæller mig hvad jeg kan lege med”.
Hvordan er disse unge dog blevet opdraget?
Forældrene til ballademagerne er åbenlyst ikke i stand til at opdrage deres børn til at indgå harmonisk i det omkringliggende samfund. Muligvis fordi de ikke helt fatter dette samfund?
Eller ikke ønsker at respektere det?

Og måske ville den daglige skolegang for disse mange unge drenge være lettere, hvis de hjemmefra fik indlært at de ikke nødvendigvis er selvskabte til at skulle være universets centrum og kunne føre sig frem uden grænser, og uden respekt og forståelse for andre…
Når der så stilles krav til dem og de opdager at den spinkle lille pige ved siden af, måske endda deres lillesøster, klarer sig bedre, så er de opdraget til at opfatte det som et nederlag, som et knæk på deres ære…
Sådan noget pladder skal de så opdrages ud af !
Hvorfor de så vælger at skulle tyrannisere og fysiskt nedgøre den lille pige, det vækker undren.
Og hvorfor vælger de konstant at stille sig op i offerrollen?

Mellemøstlig araberadfærd hører ikke til i dette land. Længere er den egentlig ikke !!!
Om det er unge etniske Danskere, eller anden generationsindvandrere (selv er jeg nu 3½-generatinsindvandrer…) som opfører sig psykotiskt voldeligt er flintrende ligegyldigt !

Hvorfor har disse børn ikke i deres hjem her i Danmark, i deres dagligdag, den dagligdag som er et forældreansvar, lært om gensidig hensyntagen, gensidig respekt , om at stikke en finger i jorden og aktivt progressivt identificere sig med det samfund de er en del af?
I Danmark er der mange gode grunde til, at vi har valgt en dagligdag og et samfund, hvor vi ikke lever og opfører os som det er sædvane i sydligere og sydøstligere liggende lande.
Fordi det er bedre for os allesammen uden hysteriske gadepøbler, uden diktatorer og præstetyranier og selvmordbomber og primitiv stammeadfærd.
Fordi vi ikke nødvendigvis er hysteriske egoister, som vælger at råbe, skrige, true, lave ballade og ødelægge…, under dække af alskens dårlige undskyldninger…, blot fordi man i sin egoisme og intollerance, vælger at se sig i en stakkels selvvalgt offerrolle.
Hvis deres eneste sprog er uro, vold og ødelæggelse så er det endnu et bevis på, at deres forældre ikke er værdige børneopdragere og tilsyneladende er disse unge selv ikke intelligente nok til at ville andet. Ihverttilfælde er det deres eget valgt at opføre sig primitivt.
Argumenter mødes med voldelig afstumpet opførsel.

Og hvis de synes vi ikke kan lide dem, så skal det da nok hjælpe, når de har brændt min bil og carport af…
Hvor er logikken i dét???
Hvor er lige den rationelle fornuft i hvad de overhovedet foretager sig?
Hvor er kravet om, at de rent faktisk skal bruge deres fornuft?

Ynkelige umodne skvadderhoveder !

Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed.
Umyndighed er mangelen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse.
Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse.
Sapere Aude!
Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!

Immanuel Kant

One comment

  1. jeg er ikke enig, det er en meget matematisk indgang til et ikke lige til problem. du glemmer f.eks. at mange danskere med anden etnisk baggrund ikke altid har en job mulighed fordi de ikke har et dansk navn. det må være frustrende at tro man ikke har en relevant fremtid, og jeg kan forestille mig det er svært at bryde den tanke når ens venner tænker det samme. hvis man ikke har nogen fremtid hvorfor så opfører sig hensigtsmæsigt. en anden ting er at det kan være svært at være gode forældrer når man kommer fra et land der er meget anderledes end danmark og hvor der bliver stillet helt andrer krav til en selv og til ens børn. jeg siger ikke at det er smart at smadre ting eller deres argumenter er gode men lidt medfølelse kan man vel godt have?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.