Noter til den nylige terror…

Den unge mand, som for nylig gik amok i København og fik dræbt to sagesløse personer og såret en håndfuld politifolk, var en idiot af rang !

Jeg har set flere beskrivelser af ham, som kvik og intelligent.
Det vil jeg nu sætte spørgsmålstegn ved, for havde han haft blot en anelse anvendelig intelligens, ville han på ét eller andet tidspunkt forsøge at bryde det tydelige mønster, med kurs mod sin egen undergang, som han i bagklogskabens klare lys havde.

Det magtede han ikke og han var ikke hverken kvik eller intelligent nok til, at prøve at ændre sin situation progressivt.
Istedet malede han sig mere og mere idiotisk ind i et mørkt hjørne.

Og endte som terrorist, da han var for uintelligent til, at finde identitet i andet.

Opvokset i Danmark ja, men i et muslimsk parallelsamfund, hvor Danske værktøjer til håndtering af voldelig og hysterisk adfærd ikke anerkendes.
Derfor blev den stakkels dreng sendt tre år til Jordan til “genopdragelse”.
For en dreng i 5′ klasse, kan det ikke på nogen måde være smertefrit og viser at der er tale om en kultur i det parallelsamfund (hér blander jeg lige deres implementation af religion udenom), hvor forståelsen af basal enmpati er underudviklet.

Religiøs note: Alle disse religioner og deres afarter, især de som har deres udspring i mellemøsten er generelt blottede for empati, når det omhandler andre end deres egen snævre trosgruppe. Heldigvis ikke uden undtagelser og gradbøjninger, men at være rabiat religiøs formår de alle.

Visse forsøger, at placere galgningen i en offerrolle, andre  forsøger at dæmonisere alle muslimer…
Begge dele er idiotisk !

Vores politikere stiller sig op og udbreder sig omkring deres ønske om et rummeligt samfund.
Dén er jeg med på, men når vi så kommer til, at det samtidig betyder en totaltolerance overfor religioner, så står jeg af.
Hvad enten det måtte gælde enhver afart af Muhamedanismen, Kristne (Danske Kristne tenderer at være aldeles uvidende omkring problematikken: Protestanter og Katolikker og hvilke spændinger det er årsag til, mellem Nord- og Sydeuropa, bare inden for EU), eller andet.

Der skal IKKE tages særskilte religiøse hensyn i samfundet, til den religion én eller anden nu måtte rende rundt med.
Det skal de forskellige trosretninger i det Danske samfund acceptere og efterleve, uden gradbøjninger og uden undtagelser !

I den Danske implementation af Protestantismen, har vi heldigvis fået udvandet meget af det religiøse aftryk i samfundet.
Det afstedkommer så, at vores politikere og befollkning generelt, ikke forstår den knoglemarvsdybe gennemsyring af religion i alle livets facetter, som grupper af tilflyttere kommer med.
De bliver ikke pludseligt eksakt så demokratiforstående, religiøstliberale, kønsligeværdige, ikke-voldsbaseret-opdragende, kulturelt-rummelige, som “Gennemsnitlige Hr. Hansen i parcelhuskvarteret”.
For disse grupper kræves en benhård, diktatorisk…, oplæring i hvordan samfundet hænger sammen hér i Danmark.

Jeg har adskillige erfaringer med muslimske forældre fra mine sønners skolegang, og det er påfaldende, hvor lidt de forstår systemet og mentaliteten bag.
Selv at lade børnene digte små fortællinger til hinanden, var et problem, da et antal muslimske forældre ikke kunne skelne mellem denne brug af fantasi og syntes de, en oplæring i at lyve !!!
Endnu et bevis, i min optik på, at religioner indlærer intelligens-underskud.

Indsatsen skal presses ned over de ghettobebyggelser vi desværre har fået skabt og det skal ikke være et spørgsmål om frivillig deltagelse.
Der skal IKKE ske religiøse knæfald, som kønsopdelte siddepladser, eller at kvinder ikke må tale eller spise med mændene, eller hvad vanvid religioner nu ellers foreskriver.
Hvis ikke taleret og ikke-kønsdiskrimination praktiseres og håndhæves af myndighederne i praksis i en sådan indlæringssekvens, så læres det ikke (man lærer ikke det man læser/siger, men det man praktiserer!!!).

Størstedelen af vores nuværende ledelse i landet, politisk og på embedsmands- (DJØF) siden er børn af 70’erne, hvor skvattede lillable-pædagoger fik afsat alt for store fingeraftryk i forsvarsløse børn.
Derfor ser vi en berøringsangst fra myndighederne i håndteringen af tilflyttere.
Desværre er de samme politikere og embedsmænd ikke intelligente nok til, at være mønsterbrydere, men satser på, at problemet forsvinder via samme tiltalemåde og øjenlukning man benytter i en 9’de klasse i Folkeskolen, kombineret med redskaber til befolkningsovervågning og – kontrol, som i tidligere tider udelukkende blev ascocieret med totalitære topstyrede samfund…

One comment

  1. Og dette indlæg bevirkede så angreb fra hhv. Frankrig, Tyskland og Italien.
    Det kræver ikke den store eksamen at gennemskue, hvilken type spasseridioter der er tale om, som har udført det.

    Deres offer-indoktrinerede, intelligensresistente hjerner gør, at de ikke fatter en skid af, hvad jeg har skrevet.

    Religion er for idioter. Fundamentalisme er for psykopater !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.