Politikere og embedsmænd ødelægger innovation

For genoplivningens skyld:
Med baggrund i en artikelserie på Computerworld.dk “Tabuer om innovation og nye medier”, gengiver jeg hér min kommentar til artiklerne.
Der er meget fokus på TDC, men samme problemstilling er gældende for DONG, DR, DSB, MICROSOFT, m.fl.
OBS: De kursiverede afsnit er blevet redigeret efterfølgende. Enten for bedre at kunne stå alene på denne hjemmeside, eller fordi jeg har følt en nødvendighed af at komme med nogle yderligere “ØF” ( = tilføjelser…)
Det er på ingen måde meningsændrende og det originale indlæg kan ses via det ovenstående link.

Med baggrund i artiklerne om Tabuer om innovation og nye medier, er jeg kommet frem til følgende betragtninger:
TDC som monopolvirksomhed, virker på mig som politisk støttet. Måske funderet på forestillinger om �?En God Solid Dansk Virksomhed�?. Men dette er jo ingenlunde tilfældet. TDC er udenlandsk ejet, hvorfor et af de vigtigste elementer i Danmarks’s infrastruktur ikke kontrolleres af landets egne borgere…
TDC lader til at være præget af en kortsigtet profitmaksimeringstankegang, hvorfor de selvfølgelig ikke er interesserede i at være innovative. Vender de bøtten og begynder at betragte Danmark som det optimale sted at være netop innovative, er jeg overbevist om at de kan fremtrylle produkter som vil give dem et stort plus på verdensplan, samt sikre et langtidsholdbart marked her i landet, uden behov for politisk hjælp.
Forståelsen af det skræmmende ved at lade et investeringsobjekt som TDC sidde på den vigtigste infrastruktur-komponent og derved muliggøre bremsning af andre virksomheders innovation, lader til at mangle fuldstændigt fra politisk side og fra de tilhørende embedsmænd.
Den infrastruktur vi har i dette land, bør være lige (billigt – gratis) tilgængelig for alle og ikke et forretningsobjekt for blot at tjene kassen, hvad enten denne infrastruktur består af kobber, glas, plast, asfalt, brosten, radiobølger, m.v. Og det med at infrastrukturen ikke skal være en Cashcow gælder så sandelig også, såfremt TDC’s kobber en dag skulle overgå til at blive dette lands borgeres fælleseje…
Et politisk dekret om at TDC skal stille infrastrukturen til rådighed gratis, tror jeg ikke på. Der er trods alt udgifter forbundet med dette, som TDC så vil kræve dækket af staten. Og jeg tvivler at de vil gå efter at få det dækket med mindst mulig profit. Og hvorfor skulle de dog også det? De er en virksomhed som skal tjene penge…
Men vi er et samfund, som har et andet og mere nuanceret sigte hvis vi skal kunne være innovativt på forkant.
Dette drejer sig ikke om hvorvidt TDC er en skurk, eller ej for det er de ikke. De gør det de er blevet sat til at gøre, med de midler de har ved hånden.
Jeg ser dette som et politisk problem, hvor der nok er snak og gode viljer til at Danmark skal være et førende land, men når det kommer til reel politisk handling, så knækker filmen.
Vi har mennesker som er helt fremme i skoene, når det drejer sig om teknologi, vind, brint, robotter, IT m.v., men det virker som om man fra politisk hold stadig kun tænker i Danmark som et landbrugsland (fiskeriet er jo væk…) og ikke tænker i hvor let det er at iværksætte projekter her i landet.
Vi har en befolkning der generelt er veluddannet og politisk og socialt stabil. Vi er et land som har en veletableret og velfungerende infrastruktur og hvor vi ikke skal sprænge os gennem klipper eller frygte jordskælv og lignende fænomener. Og vi er tætbefolket, hvilket gør de fysiske etableringsafstande for nye tjenester korte…
Danmark er et guldfund, for institutioner, virksomheder og enkeltpersoner som ønsker at være innovative, men det kræver at staten tør træde i karakter og fjerne kobbermonopolet fra TDC, frigøre sig fra Microsoft dominansen hvad angår software, tør kvæle DR’s mediemonopol (og dermed fjerne dette misfoster, som kaldes medieafgift…), fjerner pengeinstitutternes (med Den Danske Bank i spidsen) betalingsmonpol (For den menige Dansker er pengeinstitutterne blot et fordyrende mellemled, for at kunne få sine penge) og fjerner DONGS energimonopol…
Men hvad ved embedsmænd og politikere om at være innovative???

Selvfølgelig er disse betragtninger kun mine egne personlige, og nedskrevet hér og nu…
Men jeg håber at blot en enkelt politiker giver sig et par sekunders tid til at vende dette i sine tanker…

— Slut på mit indlæg —

Der kunne skrives meget yderligere, men faktum er, at sålænge politikere og embedsmænd ikke selv forstår at være innovative og aktivt bryde disse reelle monopoler, så er de hindrende for at den resterende befolkning gives muligheden for at være nøjagtigt så innovative som deres fantasi formår.
Selv er mine hjertebørn at opfinde solide, lette, billige og pålidelige energiforsyninger og PDA+ (PDA, telefon, GPS, medie og meget andet…) enheder til felt-/trekkingbrug. Men uden noget der bare minder om vilje til at ville lade robotter i Danmark overtage produktionen i stedet for slavelignende kinaarbejdere, så kommer der ikke gang i noget herhjemme (og de kinesiske arbejdere bliver fastholdt i deres elendige liv).
Ingen Danske virksomheder er automatiserede nok, til at kunne fremstille komponenter billigt nok.
Og fra det offentlige er der hverken gullerod eller pisk, men blot en laden stå til…
Ingen (skåret groft!) private virksomheder gider investere i nytænkning, men holder sig til den eksisterende billigste arbejdskraft, for at kunne score den hurtigste og letteste gevinst. Og så er man sgu’ da ligeglade overfor socialt ansvar og langtidstænkning på, hvor/hvorledes dette land står om 50 år. Slapt!
Vi skal ind i en ny industriel revolution, hvor vi udnytter vores baggrund som dét veluddannede, homogene, velfungerended samfund vi er, til at gennemautomatisere ALLE produktioner og lader alle borgere indgå i et kæmpe bruger/test/innovationsnetværk. Også – og i særdeleshed – de svage borgere…
Dét kræver at de monopollignende virksomheder får kniven for struben, så der bliver plads til alle villige aktører. Det kræver at politikerne forstår vigtigheden , at den enkelte borger får lige og uhindret adgang til HELE den Danske infrastruktur.
Innovation vokser fra midten, så lad den udvide sig ved at mindske de nederste lag, som lider under dårlig skolegang og sociale belastninger. Skolegang, hvor de basale læse/skrive/regne færdigheder ikke er på plads, hvor kildekritik/-granskning er udvandet, hvor der ikke specifikt øves i at “Tænke Ud Af Boksen” (Det motiverer innovation!) og hvor der er alt for mange elever i hver klasse.
Kvaliteten i den samlede undervisningssektor er altafgørende for om Danmark står distancen.
Og sørg for at de øverste lag ikke får mulighed for at kvæle de midterste lag med monopoler.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.