Skatteforslag gør de fede politikere federe

Der er generelt ikke noget synderligt opsigtsvækkende i det nye skatteudspil.

Skatten sænkes med 35 milliarder kroner:
– 20 milliarder kroner anvendes til lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag.
– 12 milliarder kroner anvendes til lavere mellem og topskat.
– 3 milliarder kroner anvendes til en “‘grøn check”, som kompensation (plaster på såret) for højere grønne afgifter.

Skattelettelserne er finansieret således:
– 8 milliarder kroner kommer fra grønne afgifter.
– 7 milliarder kroner kommer fra færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet.
– 20 milliarder kroner kommer fra lavere fradrag på blandt andet transport og a-kasser samt en reduktion af fradraget til boligejerne.

Virkningen ifølge Skattekommissionen:
– Det samlede arbejdsudbud øges med 24.000 hænder.
– De offentlige finanser styrkes med 7 milliarder kroner.
– Udledningen af drivhusgasser reduceres med cirka 1,9 milliarder ton. Energiforbruget falder med 1,3 procent og udvaskningen af kvælstof mindskes med 30 millioner kg.

Hmmm…

Det er særdeles fornuftigt, at lægge afgifterne over, så de ligger på det reelle forbrug, fremfor indtægten. Det vi kalder grønne afgifter.

Det er særdeles fornuftigt at få afskaffet den misfosterkonstruktion, skattefradrag for at stifte gæld.

Desværre er det således, at det eneste der sker i denne skattereform er, at afgifterne gives en tand ekstra på skruen, mens udelukkende de fedeste gives en regulær skattelettelse.
Resultatet er, at udelukkende de laveste indtægtsgrupper reelt rammes !
Topskatten reduceres med 1,5 procentpoint. DI hyler selvfølgelig op om, at det er for lidt. “Giver ikke incitament til at arbejde” !
Tågesnak og støjråberi.
Hvis medlemmer af DI har svært ved, at få medarbejderne til at give en ekstra indsats, så skyldes det sgu’ nok primært, at virksomheden ikke er værd at yde en ekstra indsats for !
Men det er også det letteste at klynke over at medarbejderne er dovne hunde, end selv gøre noget for at sikre medarbejder arbejdsglæde og arbejdstilfredshed og arbejdslyst.
Og efterhånden som den globale finanskrise selvspiraliserer sig til større effekt i Danmark, bliver en større gruppe mennesker arbejdsløse, uanset hvilke “Pisk-incitamenter” der introduceres.
Et bærende element i hele dette skatteudspil er stadig denne Gammeldags Venstre/Konservastive Grundholdning, at folk er dovne svin, som skal tvinges ud i arbejde.
Skatteoplægget ønsker, at bringe yderligere 24000 hænder (??? Der menes nok i virkeligheden 48000 hænder = 24000 hoveder…) i arbejde.
Det lyder da som en lækker idé på et arbejdsmarked, hvor ledigheden begynder at vise sit ansigt…
Ja, mange ældre vil snart forlade arbejdsmarkedet. Dét kunne man udnytte til at afhjælpe effekten af finanskrisen, helt uden alt dét hér.
Olieindtægterne er i denne tid også faldende, men det skyldes jo primært den (for Maersk) særdeles fordelagtige aftale, som tidligere tiders inkompetente ministre fik lavet.
En forbrydelse mod den Danske Stat og Landets Borgere !
Så staten får ikke noget ind hér.

Afskaffelsen af rentefradaget for lån vil kun gradvist afvikles, hvilket sikrer , at for mange ikke kommer i økonomisk uføre. Og med socialdemokratisk støtte er der en chanse for, at systemet fastholdes også ved et kommende regeringsskifte.
At “belønne” for at stifte gæld er under alle omstændigheder en usund konstruktion !!!
Og en forbedring i retning af, at det ikke skal være godt, at gældsætte sig er forslaget dog.

For bilismen sker der de ændringer, at ejer- og registreringsafgiften skal hæves.
Til gengæld sænkes registreringsafgiften en anelse.
Reelt er afgiftssænkningen så lille, at den dårligt vil være synlig hos de i forvejen hårdt pressede bilforhandlere. Derfor vil et mersalg af nyere, mere miljøvenlige og ikke mindst sikrere biler, udelukkende ligge i at de personer, som får gevinst af topskatssænkningen, udskifter deres bil, eller anskaffer en ekstra.
Danmark vil vedblive med, at have en tudsegammel, svinende og kollisionsfarlig bilpark !
Jeg er selv af typen som vrider og vender mig når benzinpriserne stiger, men en øget afgift på brændstoffet vil kunne give en positiv effekt på mængden af kørte kilometer i de gamle biler. Og få folk til, at køre mere økonomisk ( = pænere!)

SU’en er et kapitel for sig, men som forslaget ser ud nu, så er det da sikret, at kun børnene af de fede (f.eks. politikerne) kan være sikret økonomi til, at gennemføre de lange uddannelser.
Lige adgang til uddannelse har hermed fået endnu et grundstød.
Er du ud af en socialt/økonomisk belastet famillie, skal du sgu’ ikke ha’ det for let !!!
Ideen bag reduktionen i SU er formentlig, at tvinge de studerende til, at tage lån i pengeinstitutterne. Det harmonerer godt med den Venstre/Konservative holdning, at “Vore Venner (og også gerne os selv) Skal Tjene Penge På Alle Andre”. (Privatiseringshysteriet i en Minimalstat).
Altså et tiltag, som sikrer at kun de velstilledes børn gives optimale studiebetingelser. Bankdirektørens børn, f.eks.
Når politikerne påstår, at de unge stadig vil gå efter de lange studier, fordi der er bedre lønninger i vente senere, så kan jeg blive nervøs over, hvorfor politikerne sidder i det job de gør ?
Er det fordi de er drevet af interesse og lyst, eller er det fordi de kan score en løn, betalt af skatteyderne ???

Fjernelse af fradraget til A-kassen har min støtte.
Om du ønsker at være i A-kasse kan aldrig være noget, som skatteborgerne skal inddrages i.
Vi har (endnu) et net, som kan gribe de stakler som er faldet ud af A-kasserne (Har selv været dér!!!), så at gøre det billigere at være i A-kasse vha. af et fradrag er reelt noget unødvendigt gøgl.
Et strikst opsyn med priserne for fagforening/A-kasse og en uvildig vurdering af “Noget for Pengene” er mere nødvendigt.

Fjernelse af transportfradraget er straks noget lidt andet.
Afstande hjem/arbejde er for mange i kategorien 40 – 50 kilometer, eller mere.
Jeg er bange for, at det får en negativ indflydelse på det positive i arbejdskraftens fri bevægelighed…

Det værste ved skatteforslaget er, at de store tabere bliver de personer som har lav indkomst, kombineret med store lån. Altså de som har det sværest i forvejen, nu får det endnu værre og får endnu sværere ved, at komme på fode igen.
Det er usund socialholdning til vores medborgere !

Skal forslages benyttes til, at sætte mere gang i samfundet i en krisetid, så er det ikke de velbjærgede der skal fodres, men derimod de dårligst stillede og nederste halvdel af mellemindkomstgrupperne.
Men det skal så ske på en miljømæssigt bæredygtig måde, hvor vedvarende energi, økologiske metoder og f.eks elektrificering af transportmidlerne (tog, biler, osv.) tænkes aktivt med ind i sammenhæng med en øgning af afgifterne på miljøbelastende systemer (f.eks benzin, diesel…).

Skatteudspillet er en smålunken omgang der primært tegner til, at skulle sikre federe tider til de indtægtsgrupper, som politikerne og embedsmændene selv tilhører, uden at voldbolle andre grupper for kraftigt.
Den Grønne Tænkning er ikke udnyttet synderligt, hvilket ellers kunne gavne landet som helhed og vores erhvervsliv (de nytænkende) i særdeleshed, og derved beskæftigelsen.
I lighed med den transportpolitiske falliterklæring, så er der mega forskel på hvad vores politikere står og lukker ud verbalt om hvad de vil for, at sikre at Danmark er forrest teknologisk og miljømæssigt, til hvad de rent faktisk sikrer bliver udført.
Fogh vil baske med fjerene i miljømæssigt henseende i forbindelse med det kommende stormøde herhjemme, men samtidig så gøres der intet for at sikre mod, at DSB ikke igen investerer i fordyret dieselbaseret teknologi, der sikres ikke tiltag til nyanlægninger for vedvarende energi i større skala, der er stadig ikke kommet den gang i vindmølle opsætningen der var med den tidligere regering (som jeg IKKE var tilhænger af !!!), nulenergi (eller bedre) boliger er der intet incitament for, at opføre, osv., osv.
Og hvad med at spare penge på den kommende JSF (F35), indkøbe et mindre (mindst mulige) antal JAS Gripen til at håndhæve det nationale luftterritorie, samt kunne bidrage med to – fire fly på internationale missioner, som f.eks. Afghanistan, hvor JAS Gripen er absolut egnet. 50% af det overskydende beløb tilføres så hæren med henblik på, at anskaffe bedre udtyr og kunne indfase det langt hurtigere.
Resten af pengene kan så passende lande direkte i Rigets Pengekasse ! (Retteligt: Aldrig blive taget op)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.