Uroksens hysteriske miljø-latter

Vi er på vej mod varmere tider…
Om ikke andet, så fordi det snart er sommer.

Miljø er blevet noget alle skal ha’ en mening og holdning til.
Jeg indrømmer gerne, at min holdning er at vi reelt ikke ved en skid om det globale klima, andet end at det ændrer sig. Og altid har ændret sig.
På intet tidspunkt i klodens historie har der været noget tidspunkt, hvor klimaet har været statisk.

Tit, om ikke hver eneste gang bliver miljø-snak til noget religionskrigs-agtigt, hvorefter kun højtråberne dominerer og alle nuancer forsvinder.
Har mennesket indflydelse på miljøet?
Tvivlerne kan kun være folk, som ikke bevæger sig meget ud i naturen og som ikke er i forbindelse med det naturlige menneske.
Vi forurener og sviner grænseløst, og selvom det har hjulpet meget gennem de sidste 30 år i Danmark, så smider idioter stadig deres affald i grøfter, skovkanter og andre steder.
Vandkvaliteten i de små Danske vandløb er også blevet bedre, så fiskene ikke konstant vender bugen i vejret.
Men vi kan stadig gøre det bedre !
Skal ungernes legetøj komme fra kinesiske plastfabrikker, hvor vi kun har fabrikantens ord for, uden kontrolmulighed, at legetøjet ikke er fyldt med f.eks hormonforstyrrende stoffer ?
Og hvis vi ønsker at kende Kina/Indien/osv. fabrikantens samlede miljøbelastning, altså hvor meget han sviner og forurener i sine omgivelser med tungmetaller, spildevand og andet ?
Glem det !!!
Hvorfor accepterer vi at løbesko fremstilles til 25,- kr. parret, uden miljøkontrol/miljøkrav af fremstillingsprocessen, når de kunne fremstilles i vesten til 50,- kr. parret på en miljøoptimeret automatiseret fabrik ?
Du skal bløde kostbare 1200,- kr. for dem alligevel, så hvorfor ikke stille miljøkrav ?
Hvorfor stiller vi ikke miljøkrav til indpakning, som ofte udgør en større materialemængde, end den vare vi har købt og betalt ?
Hvorfor miljøsviner vi abnormt ved at køre almindeligt drikkevand tusinder af kilometer, når vi har noget af klodens fineste drikkevand i de normale Danske vandhaner ?
Vi kan stadig gøre meget, ved blot at anvende den sunde fornuft lidt !!!

Kan vi standse klimaændringer ?
Overhovedet ikke og jeg mener heller ikke, at det er dér vores fokus bør ligge.
Vores fokus bør ligge på, og det undrer mig at det ikke automatisk gør…, at vi sgu’ aldrig skal svine mere end højst nødvendigt.
Vi skal til hver en tid svine så lidt som vi er i stand til !!!
I stenalderen, i middelalderen og i dag !
Det har altid været gældende og sgu’ da ikke noget nyt.
Sviner vi til hver en tid så lidt som muligt, og altså forurener minimalt (6 milliarder mennesker minimalt…), så ville vi få frigjort rescourcer til at håndtere de ændringer i det globale miljø, som trods alt er uundgåelige og som vil indfinde sig før eller siden.
Så håber jeg mine efterkommere kan få sig en lille skøn jordlod i et frit, demokratisk, sekulært og ytringsfrit Antarktis, når istid eller vandmasser gør store dele af vesteuropa og nordamerika ubeboelige…

Mennesket er altså heller ikke den første enkeltorganisme, som har indvirkning på det globale klima (IKKE det samme som at jeg ikke synes det er problematisk, at vi skaber miljø-støj).
Faktisk ville vi næppe ånde ilt, hvis ikke det var tilfældet…

Hvilken indvirkning har den massive skovhugst (globalt) på klodens vejrmønstre, artsdiversitet, m.m. ?
Hvilken indvirkning havde det blot i det Danske (måske Nordiske/Nordtyske) miljø, at vores forfædre skovede det hele og skabte et tyndtbeskovet, gennemreguleret og menneskeoptimeret land ?
Vi udryddede alt, som kunne udgøre blot den mindste gene. Ulv, bjørn og andet utyske…
Tilbage har vi hugorm, fjæsing og så den nytilkommende dræææbersnegl.
Dræbersneglen er en invasiv art, men alt andet lige, så er den absolut mest invasive og destruktive art os selv.

Derfor er jeg ret overbevist om, at ur-oksen rotterer i sin grav, i en hysterisk miljø – latter.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.